Kaustisen apteekki

Halsuan sivuapteekki

Yhteydenottolomake

Kuluttajansuoja

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja saattaa asian kuluttajariitalautakunnan                                  (www. kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).