Kaustby apotek - Tjänster

Egenvård

 Tillfälliga, lindriga symtom och små olycksfall är typexempel på besvär som lämpar sig för egenvård. En viktig förutsättning för egenvård är, att du vet vad dina besvär beror på och på vilket sätt de skall behandlas. Om symtomen pågår en längre tid eller är starka är det alltid skäl att kontakta läkare.

Fråga oss – vi ger svar

Genom att koncentrera dina medicinuppköp till vårt apotek kontrollerar vi din medicinering. Fråga oss också då du köper receptfria mediciner.

 Avsikten med läkemedelsinformationen är att se till att kunden får ut bästa möjliga nytta av medicinerna som föreskrivits av läkare eller köps utan recept. Vi informerar gärna om mediciner, deras interaktioner och biverkningar. Fråga oss om medicinerna du använder!

Svårt att ta dig till apoteket?

Du kan underlätta skötseln av apoteksärenden t.ex. genom att underteckna ett avtal som tillåter oss att spara uppgifterna på FPA-kortet i vårt kundregister. Genom att göra ett faktureringsavtal kan mediciner vid behov köpas på konto och faktureras månadsvis. Betalningen sköts enklast om man gör ett direktdebiteringsavtal i banken, då debiteras apoteksfakturan automatiskt från kundens konto den 14. varje månad. En förhandsanmälan om direktdebiteringen postas till kunden. Om så önskas kan fakturan också betalas direkt till apoteket.

Råd i vården av astma, diabetes och hjärtsjukdomar

Apotekets kontaktpersoners kunnande, råd och stöd står kostnadsfritt till ditt förfogande. Astma-, diabetes- och hjärtkontaktpersonerna har utbildats till läkemedelsvård-experter inom det egna specialområdet

Gamla mediciner är problemavfall

Mediciner, som inte längre behövs eller är föråldrade, är problemavfall som inte får slängas med normalt hushållsavfall. Du kan föra läkemedelsavfall avgiftsfritt till apoteket. Vi vidarebefordrar dem för förstörelse till problemavfallsstationen.

Sortera medicinerna enligt följande:

  • Avlägsna etiketter med patientinformation
  • Tabletter och kapslar kan avlägsnas från originalförpackningarna. Tabletter och kapslar som är i genomtrycksförpackningar behöver inte lösgöras från sina förpackningar. För de tomma glasburkarna till glasinsamling och plastburkarna i avfall.
  • Lösa tabletter kan packas i en genomskinlig plastpåse
  • Returnera flytande ämnen i sina originalförpackningar
  • Returnera jodhaltiga läkemedel (bl.a. Jodix-tabletter och Betadine-produkter) separat
  • Kvicksilveravfall (gamla febertermometrar) bör förpackas separat i en tät förpackning
  • Nålar placeras i en tät, hård och genomskinlig förpackning, t.ex. i en glasflaska eller glasburk