Expidering av recept och förnyande av recept

Vi betjänar våra receptkunder i direktbetjäningsbås. Det betyder att samma person sköter läkemedelsexpeditionen från början till slut. Du har möjlighet att diskutera din medicinering i lugn och ro med en farmaceut eller provisor.

Vi sköter om förnyandet av recept i samarbete med hälsocentralen. Ni kan lämna in recepten på apoteket för vidarebefordring till hälsocentralen. Vi debiterar 4 € för förnyandet av recept. Kom ihåg att föra recept som bör förnyas i god tid, ungefär två veckor, till apoteket förrän medicinen tar slut. Det är viktigt att regelbundet besöka läkare, minst en gång i året, för kontroll också vid kroniska sjukdomar.

Dosdispensering

Maskinell dosdispensering är en verksamhetsform där apoteket expiderar patientens mediciner förpackade dosvis i påse för 2 veckors behov åt gången. I synnerhet om man använder flera kroniska mediciner och svårt att komma ihåg att ta sina mediciner, kan dosdispensering vara ett alternativ som förbättrar medicineringen.

Före dosdispenseringen tas ibruk, granskas patientens medicinering i samarbete med läkare. Tjänsten är avgiftsbelagd.

Sjukförsäkringersättningarna

Från början av 2016 får du ersättning enligt sjukförsäkringslagen för FPA-ersättningsgilla läkemedel först, när de årliga kostnaderna för dina ersättningsgilla läkemedel överstiger 50 euro. Systemet med en initialsjälvrisk berör inte barn och unga. Systemet med en initialsjälvrisk tillämpas först från början av det år, då personen fyller 19 år. En ny initalssjälvriskandel startar alltid från årsskiftet.

Läkemedelsersättningarna när initialsjälvriskandalen (50 euro) har överskridits

  •  grundersättning 40 % (till den 31.12.2015 är den 35 %)
  •  den lägre specialersättningen är 65 %
  •  den högre specialersättningen är 100 %. För en medicin som hör till den högre specialersättningskategorin betalar du vid varje inköpstillfälle en resceptspecifik självriskandel på 4,50 euro

Läkemedelsersättningarna när den årliga självriskandelen för läkemedel  (605,13 euro år 2017) överskridits

  • till läkemedelstaket räknas initialsjälvrisken och de självriskandelar du betalat för alla ersättningsgilla läkemedel
  • när gränsen för läkemedelstaket överskridits betalar du vid varje inköstillfälle endast 2,50 euro per ersättningsgillt läkemedel

Prislista

Förnyande av recept 4 € / gång
Avgift för dosdispensering 8,25 € / vecka
Faktureringsavgift 2 € / faktur
Utredning av läkemedelskostnader 1 € / köp
Utskrivning av Schengen-intyg 5 € / medicin
E-recept kopia för utlandsresa 1 € / recept (max 5 €)
Sammandrag av årets läkemedelsinköp 3 € / sammandrag
Läkemedelslista 12 €