Välkommen till oss!

Vårt apotek har ett brett urval tjänster och vi hjälper gärna våra kunder att välja rätt produkt. Vi betjänar också på svenska. Vår värdegrund baserar sig på proffessionalism, sakkunnighet, etik, heltäckande välmåga, jämlikhet och sammhällsansvarighet.

Personal

Sakkunnig, yrkesutbildad personal arbetar på vårt apotek!

Läkemedelsinformation och rådgivning ges av den farmaceutiska personalen d.v.s. apotekaren, provisorn och farmaceuterna. Vänd dej till oss om du vill fråga om din medicinering.

Till farmaceuternas arbetsuppgifter hör kundbetjäning, läkemedelsinformation, receptbehandling och tillverkning av läkemedel.

Provisorn ansvarar förutom för det farmaceutiska arbetet dessutom för arbetsledningen, smidigheten vid kundbetjäningen och skolning av personal. Alla apotekare har provisorsutbildning.

Den tekniska personalen ansvarar för lager, beställningar och fakturering.

Apotekaren utvecklar tillsammans med hela personalen apotekets verksamhet för kundernas bästa. Apotekaren bär ansvaret för sitt apotek på alla områden.

Undervisningsapotek

Kaustby apotek fungerar som undervisningsapotek och erbjuder praktikplatser för bl.a. farmaceut och provisorsstuderande. Vår målsättning är att erbjuda en mångsidig och högklassad praktikanttid för våra elever. Hela personalen deltar i undervisningen. Eleven arbetar alltid under uppsikt av farmaseutisk personal.

Årligen erbjuder vi också flera elever från grundskolan och gymnasie att bekanta sig med apoteksarbetet under praoperioder.

Kontakta oss ifall du är intresserad av att komma till oss och arbeta eller praktisera!