Annospussipalvelu

OMA-ANNOSPALVELUSTA SAAT SUJUVUUTTA ARKEESI         

Oma-annospalvelussa saat kaikki säännöllisesti käyttämäsi lääkkeet ja vitamiinit erillisten  lääkepakkausten sijaan valmiiksi annosteltuna kätevissä annospusseissa.

Palvelu sopii kaikenikäisille asiakkaille, joilla on käytössä säännöllinen lääkitys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MIKÄ JA KENELLE?

Mikä on annosjakelupalvelu?

=> Kahden viikon välein apteekista saatava lääke-erä jaettuna annospusseihin,

     joiden mukana tulee aina uusi annostuskortti

=> Asiakkaan lääkehoito tarkistetaan apteekissa yhteisvaikutusten ja

     päällekkäisten lääkkeiden varalta, myös annostukset

     ja ottoajankohdat tarkistetaan

=> Lääkityksen arvioinnin tekee lääkäri yhteistyössä farmaseutin kanssa

=> Annosjakelufarmaseutti tukee asiakasta lääkehoidon toteuttamisessa

     ja apteekki hoitaa reseptien uusimispyynnöt

Kenelle Oma-annospalvelu sopii?

=> Kaikenikäisille lääkkeenkäyttäjille, jotka haluavat helppoa ja sujuvaa arkea

=> Parhaiten henkilöille, joilla on pysyvä ja säännöllinen lääkehoito

=> Monilääkityspotilaille

=> Muistisairaille